En avgiftsfri skola

Det är viktigt att skolan är likvärdig och därför har nämnden tagit fram riktlinjer så verksamheten ska veta vad som gäller: föräldrarna ska inte behöva betala för några medhavda matsäckar eller aktiviteter i skolans regi. Det ska vara avgiftsfritt – på riktigt! säger João Pinheiro, barn- och utbildningsnämndens ordförande (S).

2018-05-23 Barn- och utbildningsnämnden tar idag beslut som tydliggör att den kommunala skolan är helt avgiftsfri. Idag gör skolorna olika tolkningar av skollagen. Därför inför nämnden riktlinjer som förtydligar att skolan är avgiftsfri.  Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri, men möjligheten finns att göra undantag för mindre kostnader. Vid en internkontroll 2017 framkom att de…

Läs mer
facebook Twitter Email