Listorna till valet till kommunfullmäktige klara

På Socialdemokraternas årsmöte som hölls i EQ House i Skönsberg på lördagen den 5 mars antogs två listor till valet till Kommunfullmäktige i Sundsvall.Här hittar ni ett dokument med båda listorna. Här är listorna i word-format.

Läs mer

Representantskap och årsmöte

Sundsvalls arbetarekommun bjuder in till representantskapsmöte/årsmöte.På representantskapet ska det bland väljas namnen till kommunfullmäktigelistorna. Dessutom kommer det information från det kyrkopolitiska utskottet kring den kommande pastoratindelningen.På årsmötet redovisas verksamhetsberättelsen och väljer styrelsen.Datum: lördag den 5 marsTid: 10.00Plats: EQ-house i Skönsberg

Läs mer

Temakväll om energipolitik

Socialdemokraterna i Sundsvall bjuder in till temamöte och samtal om hur vi kan utveckla Sundsvall på ett hållbart vis. Den elintensiva industrin har under lång tid varit viktig för jobben i Sundsvall. Klimatomställningen med mer förnybar energi ger Sundsvall möjlighet att utvecklas med fler hållbara jobb. Hur ska elbehovet tillgodoses framöver? Hur ska vi kunna…

Läs mer

Trygghet i Sundsvall

Vi i Socialdemokraterna i Sundsvall arbetar just nu med att ta fram ett valprogram för 2022. Med anledning av detta har vi plockat fram några fokusområden som vi vill satsa inom och ett av dessa fokusområden är trygghetsfrågorna. Sundsvall är en trygg stad att leva i, det visar den statistik som finns. Trots det kan…

Läs mer

Representantskap

Datum – 2 dec 2021 Tid – 18.30 Plats – EQ-house Vi behandlar bland annat: Budget – Malin Larsson presenterar Motioner Val till distriktsstyrelsen 2022 MM Vi önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email