Aktuellt

Budget från (S), (V) och (C)

Måndag den 11 juni presenterade vi Socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier V och C vårt gemensamma budgetförslag för 2019 och 2020. En mycket tydlig inriktning i vårt gemensamma budgetförslag är att kommunorganisationen ska bidra aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna.

  Vårt mål är att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vet att skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför…

Läs mer

Stoppa vinstjakten

#stoppavinstjakten STOPPA VINSTJAKTEN I VÄLFÄRDENIdag kommer de borgerliga partierna och SD att rösta ner förslaget om begränsade vinster i välfärden. Vi har utmanat SD på debatt i både Ångermanland och Medelpad för att svara för varför de väljer att rösta emot. Istället för att möta oss inför väljarna, har de valt att ducka för utmaningen….

Läs mer

Vallöften för att minska klyftorna

Ett Sundsvall som håller ihop är tryggare. Vi Socialdemokrater vill därför arbeta tillsammans för att minska klyftorna i samhället och därmed bryta segregationen och öka tryggheten.Idag märks samhällsklyftorna bland annat genom sociala skillnader mellan bostadsområden i Sundsvall. Att minska dessa klyftor är en av våra viktigaste prioriteringar.

  Tillgången till en meningsfull fritid oavsett var i kommunen du bor är för oss socialdemokrater en fråga om jämlikhet. Föräldrarnas ekonomi ska inte påverka barnens rätt till en aktiv fritid. För oss är det en självklarhet att Nacksta- och Malandsbadet ska finnas även i framtiden. Under den kommande mandatperioden vill vi prioritera totalt 58…

Läs mer

Fem äldrelöften för ökad trygghet

Just nu genomför vi socialdemokrater det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i det programmet är investeringar som ger en större trygghet för äldre. Vår gemensamma välfärd är det viktigaste vi har. Varje gång vi har ekonomiskt utrymme satsar vi på välfärden, och det vill vi göra även fortsättningsvis

Just nu genomför vi socialdemokrater det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i det programmet är investeringar som ger en större trygghet för äldre. Vår gemensamma välfärd är det viktigaste vi har. Varje gång vi har ekonomiskt utrymme satsar vi på välfärden, och det vill vi göra även fortsättningsvis. När vi träffar och…

Läs mer

En avgiftsfri skola

Det är viktigt att skolan är likvärdig och därför har nämnden tagit fram riktlinjer så verksamheten ska veta vad som gäller: föräldrarna ska inte behöva betala för några medhavda matsäckar eller aktiviteter i skolans regi. Det ska vara avgiftsfritt – på riktigt! säger João Pinheiro, barn- och utbildningsnämndens ordförande (S).

2018-05-23 Barn- och utbildningsnämnden tar idag beslut som tydliggör att den kommunala skolan är helt avgiftsfri. Idag gör skolorna olika tolkningar av skollagen. Därför inför nämnden riktlinjer som förtydligar att skolan är avgiftsfri.  Enligt skollagen ska skolan vara avgiftsfri, men möjligheten finns att göra undantag för mindre kostnader. Vid en internkontroll 2017 framkom att de…

Läs mer
facebook Twitter Email