Här är de ledande företrädarna i kommunen

Socialdemokraterna i Sundsvall har nu valt våra nya ledande företrädare i kommunen. Det är en blandning av erfarenhet och förnyelse, och en bred spridning av ålder, bakgrund och
bostadsort i den nya laguppställningen.

Gruppledare Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp:
Åsa Ulander, 52 år, Alnö

Kommunfullmäktiges presidium:
Ordförande: Arianne Sundman, 49 år, Alnö
2:e vice ordförande: Burhan Hussain, 62 år, Granlo

Kommunstyrelsen:
Ordförande (ordf. i finans- och näringslivsutskottet): Peder Björk, 43 år, Bosvedjan
Vice ordförande (ordf. i plan- och utvecklingsutskottet & personalutskottet): Bodil Hansson,
42 år, Södermalm

Barn- och utbildningsnämnden:
Ordförande: Lisa Tynnemark (tidigare Lööf), 27 år, Matfors
Vice ordförande: Eva Bergström Selling, 60 år, Centrum

Socialnämnden:
Ordförande: Niklas Säwén, 26 år, Centrum
Vice ordförande: Jonas Väst, 43 år, Skönsmon

Stadsbyggnadsnämnden:
Ordförande: Anders Hedenius, 62 år, Njurunda
Ledamot i arbetsutskottet: Annika Kallin, 56 år, Skönsmon

Kultur- och fritidsnämnden:
Vice ordförande: Jeanette Hedlund, 35 år, Matfors
Ledamot i arbetsutskottet: João Pinheiro, 66 år, Haga

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration:
Vice ordförande: Christina Nordenö, 63 år, Allsta
Ledamot i arbetsutskottet: Magnus Haak, 45 år, Alnö

Miljönämnden:
Vice ordförande: Leif Nilsson, 62 år, Skönsmon
Ledamot i arbetsutskottet: Marie Sjöbom Olsson, 50 år, Sundsbruk

Överförmyndarnämnden:
Ordförande: Rose-Marie Antonic, 49 år, Alnö

Valnämnden:
Ordförande: Lena Sjöberg, 59 år, Nedansjö
Vice ordförande: Stefan Aronsson, 70 år, Granloholm

Stadsbacken AB:
Ordförande: Åsa Ulander, 52 år, Alnö

Mitthem AB:
Ordförande: Pernilla Berg, 49 år, Kovland

Kommunrevisionen:
Vice ordförande: Olle Åkerlund, 58 år, Alnö
Ledamot: Lena Brunzell, 69 år, Granloholm

facebook Twitter Email