Höstkampanj 3-24 nov

Bästa medlem!

Vi är snart inne i november och det är hög tid att presentera vår höstkampanj som kommer att pågå mellan den 3-24 november. Valrörelsen närmar sig och vi vet att vi behöver rusta oss på många sätt. Vi har en stark folkrörelse och våra aktiviteter där vi möter människor på arbetsplatser, i ringkampanjer, dörrknackning, runt kaffebord och andra sociala sammanhang, där vet vi att vi är framgångsrika. En utmaning som vi har är att nå ut i de så kallade sociala medierna där Facebook och Instagram fortfarande är de starkaste kanalerna och där våra väljare finns. Därför har vi beslutat att höstkampanjen handlar just om det, att stärka vår synlighet digitalt. Så vi vill uppdra till er alla att hjälpa till med det. Läs mer om själva kampanjen i det mejlutskick som gick ut till alla medlemmar i förra veckan.

Tillsammans fyller vi nätet med den politik som bygger landet!

facebook Twitter Email