Nominering av nämndemän

Det är nu dags att snart välja nämndemän för en kommande fyraårsperiod. Är du intresserad av att bli nämndeman? Kontakta valberedningens ordförande Niklas Säwén
(0706381418, niklas.sawen@gmail.com).

Sista nomineringsdag är 16 juni och nomineringarna skickas till sap.sundsvall@socdem.se
Val av representanter i tingsrätten sker på representantskapet den 23 september.
Representanter i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt väljs av partidistriktet och
arbetarekommunen nominerar dit. Värt att tänka på är att det inte går att vara nämndemän i två efterföljande instanser
samtidigt (tingsrätt & hovrätt samt förvaltningsrätt och kammarrätt).

facebook Twitter Email