Valprogram 2018-2022

I länken nedan finner du Socialdemokraterna Sundsvalls valprogram för 2018-2022, ett starkare samhälle, ett tryggare Sundsvall.   Valprogram 2018-2022 Ett starkare samhälle, ett tryggare Sundsvall.

Läs mer

S-förslag: Högskolebehörighet på Sundsvalls gymnasium

Igår, den 19 juni, röstade riksdagen nej till regeringens förslag om grundläggande högskolebehörighet som norm på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Nu föreslår Socialdemokraterna i Sundsvall att Sundsvalls gymnasium ska erbjuda högskolebehörighet på samtliga gymnasieprogram.

Förslaget lämnas in genom en motion till kommunfullmäktige och bygger på att samtliga gymnasieprogram på Sundsvalls gymnasium ska erbjuda högskolebehörighet som norm. Det innebär att eleven aktivt måste välja bort högskoleförberedande kurser, istället för att som det ser ut idag aktivt välja till kurserna. Högskolebehörighet som norm är en viktig del för att ge alla…

Läs mer

Budget från (S), (V) och (C)

Måndag den 11 juni presenterade vi Socialdemokrater tillsammans med våra samarbetspartier V och C vårt gemensamma budgetförslag för 2019 och 2020. En mycket tydlig inriktning i vårt gemensamma budgetförslag är att kommunorganisationen ska bidra aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna.

  Vårt mål är att alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra liv. Vi vet att skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför…

Läs mer

Stoppa vinstjakten

#stoppavinstjakten STOPPA VINSTJAKTEN I VÄLFÄRDENIdag kommer de borgerliga partierna och SD att rösta ner förslaget om begränsade vinster i välfärden. Vi har utmanat SD på debatt i både Ångermanland och Medelpad för att svara för varför de väljer att rösta emot. Istället för att möta oss inför väljarna, har de valt att ducka för utmaningen….

Läs mer

Vallöften för att minska klyftorna

Ett Sundsvall som håller ihop är tryggare. Vi Socialdemokrater vill därför arbeta tillsammans för att minska klyftorna i samhället och därmed bryta segregationen och öka tryggheten.Idag märks samhällsklyftorna bland annat genom sociala skillnader mellan bostadsområden i Sundsvall. Att minska dessa klyftor är en av våra viktigaste prioriteringar.

  Tillgången till en meningsfull fritid oavsett var i kommunen du bor är för oss socialdemokrater en fråga om jämlikhet. Föräldrarnas ekonomi ska inte påverka barnens rätt till en aktiv fritid. För oss är det en självklarhet att Nacksta- och Malandsbadet ska finnas även i framtiden. Under den kommande mandatperioden vill vi prioritera totalt 58…

Läs mer
facebook Twitter Email