S-förslag: Högskolebehörighet på Sundsvalls gymnasium

Igår, den 19 juni, röstade riksdagen nej till regeringens förslag om grundläggande högskolebehörighet som norm på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Nu föreslår Socialdemokraterna i Sundsvall att Sundsvalls gymnasium ska erbjuda högskolebehörighet på samtliga gymnasieprogram.

Förslaget lämnas in genom en motion till kommunfullmäktige och bygger på att samtliga gymnasieprogram på Sundsvalls gymnasium ska erbjuda högskolebehörighet som norm. Det innebär att eleven aktivt måste välja bort högskoleförberedande kurser, istället för att som det ser ut idag aktivt välja till kurserna.

  • Högskolebehörighet som norm är en viktig del för att ge alla unga likvärdiga möjligheter i livet. Vi vill inte att ett gymnasieval vid 15 års ålder ska avgöra möjligheten att läsa vidare efter studenten eller senare i livet. I och med att riksdagen röstade nej till förslaget från den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår vi nu att Sundsvalls kommun ska gå före i frågan, säger João Pinheiro (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden.

Sedan högskolebehörigheten avskaffades som obligatorium har antalet sökande till de yrkesförberedande programmen sjunkit kraftigt. Det resulterar i att det inom många branscher finns stora rekryteringsbehov men saknas arbetskraft med rätt utbildning.

  • Att antalet sökande till yrkesprogrammen minskat efter att högskolebehörigheten avskaffades innebär att både Sundsvalls och Sveriges konkurrenskraft riskeras. Att vi nu säger att man ska kunna välja bort kurser istället för att välja till dem ger alla gymnasieungdomar likvärdiga chanser att kunna läsa vidare på högskola, samtidigt som det är bra för samhället, säger João Pinheiro.

 

 

Kontaktpersoner
João Pinheiro, 070-680 52 72

facebook Twitter Email