S, V och C överens om fortsatt samarbete i Sundsvall

Foto: Ylva Holmgren SVT

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har nu kommit fram till en gemensam överenskommelse för att kunna ingå i ett majoritetssamarbete i Sundsvall under kommande mandatperiod.

– Redan för fyra år sedan var vi tydliga med att vi ville bygga ett långsiktigt samarbete och det känns riktigt tryggt att nu gå in i en ny mandatperiod tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Våra tre partier trivs ihop, litar på varandra och har mycket gemensamt politiskt, säger Niklas Säwén, ordförande Socialdemokraterna i Sundsvall.

Partierna har nu enats om en gemensam regeringsförklaring som slår fast hur samarbetet ska se ut och vilken politik man ska driva gemensamt under de kommande fyra åren. Den nya gemensamma budgeten planeras röstas igenom kommunen i december 2018. I stora drag handlar den gemensamma politiken om:

  • Ett Sundsvall som håller ihop och där både stad och landsbygd ges förutsättningar att leva
  • En likvärdig och jämlik skola där de skolor som har tuffast förutsättningar får mer resurser och som stimulerar varje barns särskilda förmågor
  • En vård och omsorg som går att lita på och som utgår från behov
  • Ett tryggt och jämlikt Sundsvall där vi minskar sociala skillnader mellan Sundsvallsbors levnadsvillkor
  • Ett Sundsvall som växer och har en aktiv bostadspolitik
  • Fler i jobb genom satsningar på näringsliv, samarbete och utbildningar
  • Ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter
  • God miljö och minskad klimatpåverkan där hållbart resande stimuleras
  • En attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och trygga anställningsformer
  • Ökad tillgänglighet och snabbare kontaktvägar för medborgare
facebook Twitter Email