En jämlik och jämställd kunskapsskola

Skolan ska vara en trygg plats där eleverna ständigt utvecklas och möts av höga förväntningar. Där var och en ges förutsättningar att nå sina egna och skolans mål. Där elever rustas med kunskap, men också till att bli aktiva medborgare. Kunskap och bildning skapar en vilja och möjlighet att förändra. En jämlik kunskapsskola där elever mår bra är en grundbult i den svenska modellen. Alla elever ska ha en god arbetsmiljö med ordning och reda i klassrummet.

Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset. Det är dags att sätta stopp för vinstjakten i skolan.

Vi vill se fler vuxna i skolan, exempelvis lärarassistenter och rastvärdar, för att minska lärarnas administrativa börda och kringuppgifter.

Socialdemokraterna i Sundsvall vill att:

  • De skolor som har tuffast förutsättningar ges extra stöd, både i form av pengar och personal.
  • Alla yrkesprogram på Sundsvalls gymnasium ska vara högskoleförberedande.
  • Elevvården blir mer tillgänglig för eleverna genom att varje anställd får ansvar för färre elever.

 

facebook Twitter Email