Ett gott liv i Sundsvall

Kultur och idrott i alla dess former ger människor möjligheter till nya möten, nya tankar och kanske nya mål i livet. Ett brett och aktivt kultur- och fritidsutbud i hela kommunen är nödvändigt för att Sundsvall ska kunna utvecklas och bli mer attraktivt. Föreningslivet bidrar i allra högsta grad till integrationen och vi anser att föräldrars ekonomiska situation inte ska påverka barnens rätt till en aktiv fritid och vi vill prioritera barn- och ungdomsverksamheter i de satsningar som görs. Det utjämnar skillnader i levnadsvillkor och möjliggör för fler att kunna delta på lika villkor.

Att uppleva kultur i tidig ålder skapar nyfikenhet och bidrar till samhällsutveckling och kreativitet. Därför är det viktigt att kulturen görs tillgänglig i vår kommun och vi vill, i samarbete med Bibliotekens kulturverksamhet, Scenkonst Västernorrland och föreningsbidrag till fria grupper, se fler kultur- och fritidsaktiviteter i kommunens bostadsområden.

Sundsvall ska vara en idrottskommun med både bredd och spets. Precis som breddidrotten är en förutsättning för elitidrotten är elitidrotten viktig för att ha ett levande och brett idrottsutbud, särskilt bland barn och unga. Sundsvalls kommun ska tillsammans med näringslivet och föreningslivet arbeta för att hitta en mer långsiktig och stabil finansiering av såväl elitidrott som breddidrott. Vi vill fortsätta att utveckla Fritidsbanken. En satsning som skapat goda förutsättningar för alla att prova på olika idrotter. Vi vill också värna kommundelsbaden då de är viktiga både för simkunnigheten och för barnens fritid.

Andelen motorburen ungdom ökar, och tyvärr uppstår tillfällen där intressen krockar och de upplevs som störande. Oorganiserade träffar skapar otrygghet och drar till sig personer och grupperingar som är olämpliga för våra unga. Det här vill vi ändra på, vi vill skapa miljöer där man istället får utveckla sitt motorintresse och umgås med likasinnade under ordnade former.

Vi vill också fortsätta att vara i toppskiktet bland friluftskommuner i Sverige. Sundsvall erbjuder livskvalitet med fina frilufts- och strövområden i nära anslutning till både stad och landsbygd. Vår vackra kust bidrar till helheten och till besöksnäringen och vi vill fortsätta att utveckla vårt destinationsarbete inom den genren.

Därför vill vi socialdemokrater arbeta för att:

  • Bygga tre nya fullstora idrottshallar.
  • Tillsammans med näringslivet arbeta för skapa en arena för möten och evenemang.
  • Fortsätta satsa på gratis-evenemang för sundsvallsborna.
  • Utveckla fritidsbanken.
  • Förstärka förenings- och kunskapsstöd till föreningar med verksamhet i prioriterade områden.
  • Möjliggöra friluftsliv i hela kommunen genom exempelvis grillplatser, utegym och lekparker.
  • Tillgängliggöra den kommunala delen av Tranviken.
  • Fortsatt ligga i toppskiktet i Sverige som friluftskommun.
  • Närhetsprincipen ska råda i tillgängligheten till badhus. Behålla och utveckla alla kommundelsbad.
  • Skapa mötesplatser för motorburen ungdom.
facebook Twitter Email