Jobb och tillväxt för framtidstro

Fler människor i arbete är en förutsättning för att behålla och utveckla vår gemensamma välfärd. Arbetet för full sysselsättning är en central uppgift för oss socialdemokrater. Det skapar ökad frihet för individen, minskar klyftorna och skapar  ett mer jämlikt samhälle. För oss är det självklart att alla som kan jobba ska jobba.

Sundsvall växer och ska fortsätta att växa. Sundsvall måste därför vara en attraktiv kommun. För att det ska vara möjligt behövs en stark, inkluderande och hållbar
arbetsmarknad. Sundsvall behöver mer samarbete för att utvecklas, inte minst inom politiken. Vi söker det som förenar, inte det som skiljer. Vi vill hitta breda
överenskommelser i frågor som kräver långsiktighet för att säkra Sundsvalls tillväxt.

Arbetslösheten har under mandatperioden 2014-2018 sjunkit och ungdomsarbetslösheten är lägre än på många år. Det är resultatet av en aktiv socialdemokratisk jobbpolitik. Många branscher har ett stort behov av arbetskraft. Samtidigt står de som är arbetslösa långt ifrån ett jobb då de inte har den kompetens som efterfrågas eller lever med någon form av funktionsnedsättning.

Vi vill fortsätta satsa på det livslånga lärandet. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller skola om sig. Komvux och yrkeshögskolor är två viktiga delar för att ge alla som behöver en chans att läsa upp sina betyg eller utbilda sig. Kommunen ska också ta en mer aktiv roll för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i jobb, exempelvis med hjälp av extratjänster. Det är också viktigt att inventera nyanländas kunskaper och erfarenheter för en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

För att unga ska ha en chans att göra medvetna livsval behövs en tidig inblick i samhällets olika delar. Studie- och yrkesvägledning är viktigt för elevernas möjlighet
till kännedom om arbetsmarknadens och utbildningarnas nuvarande och framtida utbud. Skolorna ska erbjuda studie- och yrkesvägledning i lägre åldrar än idag.

 

Socialdemokraterna i Sundsvall vill att

  • De som står längst ifrån arbetsmarknaden ska komma i jobb bland annat genom satsningar på vuxenutbildning och extratjänster.
  • Sundsvall som studentstad stärks och bostadsgarantin för studenter utvecklas.
  • Nya företag lockas att etablera sig i Sundsvall genom att mark planeras för  företagande och att Sundsvall marknadsförs mer aktivt.
  • Sveriges riksdag och regering snarast prioriterar byggandet av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand
facebook Twitter Email