Mål- och resursplan 2023-2024

Här kan du läsa den politiska majoritetens (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) förslag till mål- och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026.

facebook Twitter Email