En tryggare välfärd på ålderns höst

Vår gemensamma välfärd är det viktigaste vi har. Varje gång vi har ekonomiskt utrymme satsar vi på välfärden, och det ska vi göra även fortsättningsvis. Vården och omsorgen är centrala delar av välfärden och ska alltid vara prioriterade. Vården och omsorgen i Sundsvall behöver inte vinstjakt och privatiseringshysteri. Välfärden ska ges efter behov. Alla sundsvallsbor ska känna sig trygga med att få den vård
och omsorg man behöver.

Vi socialdemokrater prioriterar välfärd och trygghet före vinstjakt och privatiseringar.  Vi vill ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sundsvall, inte obegränsade vinstuttag i vår gemensamma välfärd.

Socialdemokraterna i Sundsvall vill att

  • Ensamhet hos äldre förebyggs genom uppsökande verksamhet och mötesplatser för äldre i samtliga serviceorter.
  • Alla kommunens äldreboenden ska ha tillgång till wi-fi och ett bredare TV-utbud
  • Bemanningen inom äldreomsorgen ökas och delade turer avskaffas.
  • Sundsvallsbor över 80 år ska ha rätt till inköp, städ och aktivitet genom hemtjänsten.
facebook Twitter Email