Valda ombud till partikongressen

Här är de fem personer som medlemmarna i Sundsvall har röstat fram:

Jonas Väst, Svante Säwén, Jenny Bjerkås, Elina Backlund Arab och Liss Jonasson. Grattis till er!

Ombuden kommer alltså att representera Sundsvalls Socialdemokrater på den Socialdemokratiska partikongressen i Örebro den 22 – 24 mars 2019. Inför kongressen kommer vi att anordna möten för medlemmarna där ni kan träffa ombuden och skicka med de frågor som ni tycker att de ska arbeta för. Håll utkik på facebook eller hemsidan under våren.

 

facebook Twitter Email