Dags att nominera till nya nämnderna

Det är dags att nominera till de nya kommunala nämnderna som
bildas den 1 januari 2020. Nämnderna heter Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och arbetsmarknadsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden kommer ansvara för äldreomsorg
och LSS-verksamheten. Individ- och arbetsmarknadsnämnden kommer ansvara för individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Uppdragen som valberedningen efterlyser nomineringar till är:

 • Gruppledare tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden
 • Gruppledare tillika vice ordförande i individ- och arbetsmarknadsnämnden
  (samt ordförande i individ- och familjeomsorgsutskottet)
 • Vice gruppledare tillika ledamöter i arbetsutskott i
  vård- och omsorgsnämnden samt individ- och arbetsmarknadsnämnden
 • Vice ordförande i individ och familjeomsorgsutskottet
  (i Individ- och arbetsmarknadsnämnden)
 • Ledamöter & Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
  samt Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sista nomineringsdag är 13 oktober och nomineringarna skickas
till sap.sundsvall@socdem.se

Val av representanter i de nya nämnderna sker på representantskapet
den 21 november. 

facebook Twitter Email