Vår politik

En tryggare välfärd för alla

Sundsvall växer.

Bostadsbyggandet ökar och arbetslösheten sjunker. Utvecklingen går åt rätt håll, men så länge samhället är ojämlikt kan vi inte vara nöjda.
Vi vet att tillväxt och befolkningsutveckling ger förutsättningar för en stark välfärd, samtidigt som en stark välfärd i sig är en förutsättning för en positiv  samhällsutveckling. Vårt mål är att vara minst 130 000 sundsvallsbor år 2030.  Vi prioriterar alltid satsningar på välfärden och den gångna mandatperioden har vi bland annat satsat på stärkt bemanning inom äldreomsorgen, nya äldreboenden, mer pengar till skolan och ökat stöd till de elever som behöver det mest. Men vi vill göra mer. Ingen sundsvallsbo ska känna sig otrygg. Ingen elev i Sundsvalls skolor ska lämnas efter. Ingen äldre ska lida av ofrivillig ensamhet.

Vi socialdemokrater vill bekämpa ojämlikheten och öka tryggheten, för alla.  Vi vill fortsätta att prioritera välfärden. Alla äldre ska känna sig trygga med att få den
hjälp de behöver och ett tryggt boende. Eleverna måste få lugn och ro i klassrummen och de bästa förutsättningarna att nå målen och klara skolan. Skillnaderna mellan bostadsområden måste minska för att segregationen ska brytas och jämlikheten öka.

Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

 

 

facebook Twitter Email