Vår politik

Sundsvall ska framåt!

Sundsvall går åt rätt håll. Bostadsbyggandet sker i fortsatt högt tempo, företag växer och etablerar sig och det finns en stark välfärd som finns där när du behöver den. Men vi vill mer. Sundsvall kan bättre. Arbetslösheten ska knäckas, elever ska få ökade möjligheter att klara sin skolgång och klyftorna ska minska.

Vi vill fortsätta vårt arbete med att skapa förutsättningar för 5000 nya jobb till 2030. Med fler arbetstillfällen och fler Sundsvallsbor i arbete skapas också förutsättningar att utveckla vår gemensamma välfärd. Utbildningsinsatser för de idag saknar ett arbete i kombination med förbättrad infrastruktur och mer mark för företagsetableringar skapar bättre förutsättningar för nya jobb att skapas i Sundsvallsregionen. Klimatomställningen innebär stora investeringar och nya gröna jobb, och den ska Sundsvall vara en del av.

Marknadsexperiment och vinstjakt har skapat en skola där elever från olika bakgrund inte möts, och där resurser omfördelas från de som har störst behov till privata vinstutdelningar. Vi vill ta tillbaka kontrollen över svensk skola. Vinstjakten ska stoppas och resurserna ska gå till eleverna. I Sundsvall ska den bästa skolan vara den nära skolan och vi ska arbeta för att stärka den kommunala skolans konkurrenskraft. Mer resurser ska ges till de skolorna med tuffast förutsättningarna.

Äldreomsorgen behöver stärkas och byggas ut. Med en ökad andel äldre behövs fler äldreboendeplatser och en stärkt hemtjänst. Personalens arbetsvillkor behöver förbättras för att göra yrkena mer attraktiva. Vi säger nej till vinstjakt och marknadsexperiment.

Sundsvall är en trygg kommun, men vi behöver arbeta med de utmaningar vi har. Vi ska arbeta för att Sundsvall fortsatt inte ska ha något av Polisen klassat särskilt utsatt område. Färre Sundsvallsbor måste använda narkotika, barn och unga i riskzon ska få stöd tidigare och skillnaderna i levnadsvillkor inom Sundsvall behöver minska. Ökar vi jämlikheten ökar vi också tryggheten.

Vi är redo att oss an Sundsvalls utmaningar. Vi väljer investeringar i jobb, välfärd och trygghet istället för skattesänkningar och privatiseringar.

Tillsammans ska vi kämpa för varje jobb

Tillsammans ska ta tillbaka kontrollen över skolan

Tillsammans ska vi stärka välfärden och öka tryggheten.

Sundsvall ska framåt. Tillsammans.

facebook Twitter Email