På gång

Här kan du se sådant som är på gång för medlemmar.

Seminarium om USA-valet 18/2 

Den 3 November 2020 avgörs presidentvalet i USA. Kajsa Falasca som forskar om politisk kommunikation på Mittuniversitetet och som flitigt anlitades som expertkommentator av P1 och TV4, guidar oss igenom det politiska läget i USA inför valet. På seminariet pratar vi om opinionen, medierna och politiken. Vilka kandidater är populärast? Vilka politiska frågor kommer påverka valet? Hur är medierapporteringen inför valet? Och vad kan vi förvänta oss av tiden som är kvar till valet?

Mötet är öppet för alla, inte bara för medlemmar. 

Tid: 18.00 

Plats: Sundsvalls arbetarekommun (Socialdemokraternas partilokal), Östra långgatan 17, 3 trappor. 

Seminariet arrangeras i samarbete med ABF

Styrelseutbildning för S-föreningar 26/4

Vill din s-förening vässa ert arbete riktat till medlemmarna? På den här utbildningen får styrelsen tillsammans identifiera vilka områden ni ska prioritera det kommande året och göra planer för hur ni ska nå dit. Under dagen diskuterar vi s-föreningens huvuduppdrag, vi delar vi med oss av goda exempel från olika s-föreningar och  hur vi kan engagera fler medlemmar. Utbildningen bygger på att ni jobbar som en grupp och ni kommer att ha mest nytta av utbildningen om så många som möjligt från styrelsen medverkar.

När och var?

Utbildningen hålls den 26 april på ABF Västernorrland.  Utbildningen pågår ca 8.30- 15.00. 

Vill ni vara med? Anmäl er till arianne.sundman@sundsvall.se

facebook Twitter Email