Representantskap och årsmöte

Sundsvalls arbetarekommun bjuder in till representantskapsmöte/årsmöte.
På representantskapet ska det bland väljas namnen till kommunfullmäktigelistorna. Dessutom kommer det information från det kyrkopolitiska utskottet kring den kommande pastoratindelningen.
På årsmötet redovisas verksamhetsberättelsen och väljer styrelsen.
Datum: lördag den 5 mars
Tid: 10.00
Plats: EQ-house i Skönsberg

facebook Twitter Email