Seminarium om äldreomsorg

Den 17 September bjuder vi in till ett digitalt seminarium för att tillsammans diskutera oss fram till hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden.

Det finns flera utmaningar inom den framtida äldreomsorgen. Den växande äldre befolkningen och personalbristen är några. Samtidigt finns det många möjligheter i ny teknik och andra förväntningar. I Sundsvalls kommun pågår just nu ett arbete där de politiska partierna och representanter för pensionärsorganisationer diskuterar vilka åtgärder som behöver vidtas för att rusta äldreomsorgen för de kommande åren. Seminariet som är öppet för alla medlemmar kommer att vara ett inspel i det arbetet.

Medverkar gör ordförande i vård- och omsorgsnämnden Niklas Säwén samt Kristina Nilsson, riksdagsledamot från Västernorrland och vice ordförande i riksdagens socialutskott.

Datum: Torsdag 17 september
Tid: kl. 18.00
Plats: Via Zoom-länk
Anmäl dig till niklas.sawen@sundsvall.se
senast kl 12.00 samma dag, så får du en länk skickad
till dig via e-post.

facebook Twitter Email