SKOGSLÄNET VÄSTERNORRLAND – SKOGSPOLITIK


Hej du socialdemokrat!
Du, som är intresserad av våra skogar och skogspolitiken i samband
med klimatpåverkan och biologisk mångfald och våra avtal med EU.
Nu har några av oss socialdemokrater tillsammans med ABF skapat
en serie med seminarier för alla oss som vill förstå de olika aspekterna
på skogspolitiken lite mer. Vi bor ju i ett av skogslänen så vi borde kunna
detta område bättre.
Lägg en reservation i din almanacka för följande fyra datum:


23 jan, Tema: Internationell utblick och svensk forskning:
Jan Hedberg, Skogsresor, B-G Jonsson, Mittuniversitetet.

20 feb, Tema: Sveriges skogsbruk idag:
Ulf Larsson, SCA, Malin Larsson (S), Miljö- och jordbruksutskottet.


20 mars, Tema: Grön omställning:
Annie Ross, INR SIA, Patrik Lundqvist, Grön Ny Giv


17 april. Tema: Framtidens hållbara skogsbruk för minskad klimatpåverkan och fler
arbetstillfällen: Modererad diskussion mellan större aktörer.


Dessa seminarier som samarrangeras av ABF och Socialdemokraterna,
är öppna för medlemmar och allmänheten och kommer gå av stapeln
kl 18:30 måndagskvällar på Café ABF i Sundsvall, reservera din plats.
Samtliga sänds live digitalt med TEAMS genom ABFs länkar.

Varmt välkommen!

http://Anmäl dig till en plats på det första seminariet på länken här!

facebook Twitter Email