Stoppa vinstjakten

Vi socialdemokrater vill skapa ordning och reda i välfärden. För att bygga ett starkt samhälle måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg. Att pengarna går till barns utbildning, lärares och undersköterskors löner, till bättre arbetsmiljö, bättre elevhälsa och bättre tillvaro för de äldre – inte till obegränsade vinstuttag.

Vinstjakten kan försämra välfärdens kvalitet och leda till konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten. I skolan ser vi hur vinstjakten leder till glädjebetyg för att locka till sig elever och lägre lärartäthet. Det leder också till lägre bemanning i äldreomsorgen och att välfärdspersonalen får lägre löner och otryggare anställningar.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ha obegränsade vinstuttag i välfärden. Vi socialdemokrater vill att våra gemensamma resurser skall gå till välfärden, inte försvinna till riskkapitalister.

Vi socialdemokrater vill att samhället ska bli starkare och Sverige ska bli tryggare. Ett starkt samhälle bygger vi genom att investera i välfärden.

Läs mer om vår syn på välfärd

 

facebook Twitter Email