Våra förtroendevalda

Behöver du en pressbild? Ladda ner här

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

peder.bjork@sundsvall.se

Telefon 070-190 12 91

 

 

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens vice ordförande och Personalnämndens ordförande

bodil.hansson@sundsvall.se

Telefon 070-675 66 73

 

Joao Pinheiro, Barn och utbildningsnämndens ordförande

joao.pinheiro@sundsvall.se

Telefon 070-680 52 72

 

Åsa Ulander, Kultur och fritidsnämndens ordförande

asa.ulander@sundsvall.se

 

Jonas Väst, Socialnämndens ordförande

jonas.vast@sundsvall.se

070-189 35 78

 

Anders Hedenius, Stadsbyggnadsnämndens ordförande

anders.hedenius@sundsvall.se

 

Christina Nordenö, Vice ordförande NAVI, Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

christina.nordeno@sundsvall.se

 

Leif Nilsson, Vice ordförande Miljönämnden

leif.nilsson@sundsvall.se

 

Lena Österlund, Överförmyndarnämndens ordförande

lena.osterlund@sundsvall.se

 

Rose-Marie.Antonic, ordförande Valnämnden

rose-marie.antonic@sundsvall.se

 

facebook Twitter Email