Våra förtroendevalda

Behöver du en pressbild? Kontakta Anna Frisk, politisk sekreterare: 073-0583149

Niklas Säwén, Kommunstyrelsens ordförande

niklas.sawen@sundsvall.se 

Tel: 072-085 47 33

Lisa Tynnemark, Kommunstyrelsens vice ordförande

lisa.tynnemark@sundsvall.se

Tel: 072-085 78 08

Åsa Ulander, Gruppledare Socialdemokraterna

asa.ulander@sundsvall.se

Tel: 070-189 99 20

Olle Åkerlund, Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

olle.akerlund@sundsvall.se

Mikael Westin, Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

mikael.westin@sundsvall.se

Jeanette Hedlund, Ordförande Stadsbyggnadsnämnden

jeanette.hedlund@sundsvall.se 

Tel: 073-0348164

Jonas Väst, Ordförande Individ- och arbetsmarknadsnämnden

jonas.vast@sundsvall.se

Tel: 070-189 35 78

Mats Bäck, Vice ordförande Miljönämnden

mats.back@sundsvall.se

Tel: 073-2742195

Lena Sjöberg, Ordförande Valnämnden

lena.sjoberg@sundsvall.se

Tel: 070-2868700

Ulf Bylund, Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

ulf.bylund@sundsvall.se

Tel: 070-5110986

facebook Twitter Email