Våra förtroendevalda

Behöver du en pressbild? Ladda ner här

Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

peder.bjork@sundsvall.se

Telefon 070-190 12 91

 

 

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens vice ordförande och Personalnämndens ordförande

bodil.hansson@sundsvall.se

Telefon 070-675 66 73

 

Åsa Ulander, gruppledare Socialdemokraterna

asa.ulander@sundsvall.se

 

Lisa Tynnemark, Barn och utbildningsnämndens ordförande

lisa.tynnemark@sundsvall.se

Telefon

 

Niklas Säwén, Socialnämndens ordförande

niklas.sawn@sundsvall.se

072-085 74 33

 

Anders Hedenius, Stadsbyggnadsnämndens ordförande

anders.hedenius@sundsvall.se

 

Christina Nordenö, Vice ordförande NAVI, Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

christina.nordeno@sundsvall.se

 

Leif Nilsson, Vice ordförande Miljönämnden

leif.nilsson@sundsvall.se

 

Lena Sjöberg, Ordförande Valnämnden

lena.sjoberg@sundsvall.se

 

Rose-Marie.Antonic, Överförmyndarnämndens ordförande

rose-marie.antonic@sundsvall.se

 

facebook Twitter Email