Våra förtroendevalda

Behöver du en pressbild? Kontakta Anna Frisk, politisk sekreterare: 073-0583149

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

bodil.hansson@sundsvall.se

Tel: 070-675 66 73

Niklas Säwén, Kommunstyrelsens vice ordförande

niklas.sawen@sundsvall.se

Tel: 072-085 47 33

Åsa Ulander, Gruppledare Socialdemokraterna

asa.ulander@sundsvall.se

Tel: 070-189 99 20

Lisa Tynnemark, Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

lisa.tynnemark@sundsvall.se

Mikael Westin, Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

mikael.westin@sundsvall.se

Anders Hedenius, Ordförande Stadsbyggnadsnämnden

anders.hedenius@sundsvall.se

Tel: 070-183 16 95

Jonas Väst, Ordförande Individ- och arbetsmarknadsnämnden

jonas.vast@sundsvall.se

Tel: 070-189 35 78

Leif Nilsson, Vice ordförande Miljönämnden

leif.nilsson@sundsvall.se

Tel: 070-696 42 06

Lena Sjöberg, Ordförande Valnämnden

lena.sjoberg@sundsvall.se

Pirjo Linna, Ordförande Överförmyndarnämnden MITT

pirjo.linna@sundsvall.se

Tel: 070-2868700

Jeanette Hedlund, Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

jeanette.hedlund@sundsvall.se

Tel: 073-034 81 64

facebook Twitter Email